Sztuka Leczenia


O nas


Redakcja


Dr hab. Marek Motyka – Redaktor Naczelny
Dr hab. Joanna Bonior
Dr Teresa Gabryś
mgr Beata Jakubczyk – Sekretarz Redakcji

Redakcja Sztuki Leczenia
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
e-mail: sztuka.leczenia@uj.edu.pl

ISSN 1234-7175

Rada Naukowa
Prof. dr hab. Tomasz Brzostek (UJ CM) – Przewodniczący
Prof. dr hab. Henryk Gaertner ( UJ CM) – Honorowy Przewodniczący
Prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz (UJ Kraków)
Dr hab. Dorota Jasiecka (prof. UJ Kraków)
Dr Krystyna Dropowa (UJ Kraków)
Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk (UW Warszawa)
Dr hab. Barbara Józefik (prof. UJ Kraków)
Dr Rita Kielhorn (Inst. Psychosomatyczny Berlin)
Dr hab. Józef Kocur (UM Łódź)
Prof. dr hab. Marek Kosewski (WSFiZ Warszawa)
Dr Richard Meyer (AIS Strasburg)
Prof dr hab Alicja Nasiłowska-Barud (UM Lublin)
Prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (UŁ Łódź)
Prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska (UJ Kraków)
Prof. dr hab. Beata Szymańska-Aleksandrowicz (UJ Kraków)
Prof. dr hab. Jan Tylka (UKSW Warszawa)
Dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała (UJCM)
Prof. dr hab. Czesław Czabała (APS Warszawa)
Prof. dr hab. Krzysztof Gierowski (SWPS)
Dr hab. Wojciech Gruszczyński (prof. UM Łódź)
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (UJ Kraków)
Dr hab. Marek Kosewski (prof. WSFiZ) Warszawa)
Dr hab. Jan Łazowski (prof. AWF, Wrocław)
Dr hab Romanowska Łakomy (prof. UWM Olsztyn)
Dr Piotr Słowik (UJ Kraków)
Dr Bogusław Stelcer (UM Poznań)
Dr hab. Bohdan Wasilewski (prof. Inst. Psychosomatyczny Warszawa)
Dr hab. Helena Wrona-Polańska (prof. UP Kraków)

Wskazówki dla autorów