Sztuka Leczenia


Lista Recenzentów


RECENZENCI CZASOPISMA SZTUKA LECZENIA (2017) / REVIEWERS OF JOURNAL ART OF HEALING (2017)
prof. dr hab. Aleksandrowicz Jerzy (UJ CM, Kraków)
prof. dr hab. Brycz Hanna (UG, Gdańsk)
prof. dr hab. Cierpiałkowska Lidia (UAM, Poznań)
prof. dr hab. Czabała Czesław (APS, Warszawa)
prof. dr hab. Gierowski Krzysztof (SWPS, Katowice)
prof. dr hab. Grzesiuk Lidia (UKSW, Warszawa)
prof. dr hab. Józefik Barbara (UJ CM, Kraków)
prof. dr hab. Juczyński Zygfryd (SAN, Łódź)
prof. dr hab. Kielar-Turska Maria (AI, Kraków)
prof. dr hab. Makara-Studzińska Marta (UJ CM, Kraków)
prof. dr hab. Nasiłowska-Barud Alicja (UM, Lublin)
prof. dr hab. Nowak-Starz Grażyna (UJK, Kielce)
prof. dr hab. Nowobilski Roman (UJ CM, Kraków)
prof. dr hab. Ossowski Roman (UKW, Bydgoszcz)
dr hab. Barański Jarosław (UM, Wrocław)
dr hab. Bętkowska-Korpała Barbara (UJ CM, Kraków)
dr hab. Gniadek Agnieszka (UJ CM, Kraków)
dr hab. Iniewicz Grzegorz (UJ, Kraków)
dr hab. Jasiecka Dorota (prof. AK, Kraków)
dr hab. Kózka Maria (prof. UJ CM, Kraków)
dr hab. Ksykiewicz-Dorota Anna (prof. UM, Lublin)
dr hab. Marcinowicz Ludmiła (prof. UM, Białystok)
dr hab. Miś Lucjan (prof. UJ, Kraków)
dr hab. Mudyń Krzysztof (prof. AIK, Kraków)
dr hab. Pucko Zygmunt (UJ CM, Kraków)
dr hab. Romanowska-Łakomy Halina (prof. UWM, Olsztyn)
dr hab. Ślusarska Barbara (UM, Lublin)
dr hab. Wasilewski Bohdan (prof. IP Warszawa)
dr hab. Wilczek-Rużyczka Ewa (prof. KA Kraków)
dr hab. Wrona-Polańska Helena (prof. UP, Kraków)
dr hab. Zarzycka Danuta (UM, Lublin)
dr Celińska-Miszczuk Agata (KUL, Lublin)
dr Górniak Lech (UEK, Kraków)
dr Grabski Bartosz (UJ CM, Kraków)
dr Kielhorn Rita (Psychosomatic Institute, Berlin)
dr Matuszyk Dorota (UJ CM, Kraków)
dr Owczarek Maria (University of Alberta, Edmonton)
dr Ratajska Anna (UKW Bydgoszcz)