Sztuka Leczenia


Lista Recenzentów


RECENZENCI CZASOPISMA SZTUKA LECZENIA (2016) / REVIEWERS OF JOURNAL ART OF HEALING (2016)
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska (UAM, Poznań)
prof. dr hab. Czesław Czabała (APS, Warszawa)
prof. dr hab. Krzysztof Gierowski (Uniwersytet SWPS, Katowice)
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński (SAN, Łódź)
prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (UŁ, Łódź)
prof. dr hab. Leszek Szewczyk (UM, Lublin)
dr hab. Dorota Jasiecka, em. prof. UJ (Kraków)
dr hab. Jan Łazowski, em. prof. AWF (Wrocław)
dr hab. Krzysztof Mudyń, prof. UP (Kraków)
dr hab. Helena Polańska-Wrona, prof. UP (Kraków)
dr hab. Halina Romanowska-Łakomy, prof. UWM (Olsztyn)
dr hab. Bohdan Wasilewski, prof. IP (Warszawa)
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała (UJ CM, Kraków)
dr hab. Dorota Czyżowska (UJ, Kraków)
dr hab. Bernadetta Izydorczyk (UJ, Kraków)
dr hab. Ludmiła Marcinowicz (UM, Białystok)
dr Grzegorz Mączka (KIP, Kraków)
dr Lucyna Płaszewska-Żywko (UJ CM, Kraków)
dr Piotr Słowik (UJ, Kraków)