Sztuka Leczenia


Lista Recenzentów / List of referees


RECENZENCI CZASOPISMA SZTUKA LECZENIA (2018) / REVIEWERS OF JOURNAL ART OF HEALING (2018)
prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz (UJ CM, Kraków)
prof. dr hab. Jan Blecharz (AWF, Kraków)
prof. dr hab. Czesław Czabała (APS, Warszawa)
prof. dr hab. Ryszard Gajdosz (KA, Kraków)
prof. dr hab. Krzysztof Gierowski (SWPS, Katowice)
prof. dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus (UM, Lublin)
prof. dr hab. Mariusz Lipowski (AWF, Gdańsk)
prof. dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud (UM, Lublin)
prof. dr hab. Roman Nowobilski (UJ CM, Kraków)
prof. dr hab. Maria Olszowska (UJ CM, Kraków)
prof. dr hab. Czesława Piecuch (UP, Kraków)
prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka (UJ CM, Kraków)
dr hab. Dorota Jasiecka (prof. KA, Kraków)
dr hab. Anna Ksykiewicz-Dorota (prof. UM, Lublin)
dr hab. Ludmiła Marcinowicz (prof. UM, Białystok)
dr hab. Piotr Mika (prof. AWF, Kraków)
dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka (prof. KA, Kraków)
dr hab. Helena Wrona-Polańska (prof. UP, Kraków)
dr hab. Zygmunt Pucko (UJ CM, Kraków)
dr hab. Michał Ziarko (UM, Poznań)
dr Bogusława Bober-Płonka (UJ, Kraków)
dr Jakub Bukowczan (MPACZ, Dojazdów)
dr Hanna Maria Kachaniuk (UM, Lublin)
dr Maria Owczarek (University of Alberta, Edmonton)
dr Zbigniew Zalewski (UJ CM, Kraków)