Sztuka Leczenia


Prenumerata


Informacje dotyczące prenumeraty

Zgłoszenia prenumeraty prosimy przesyłać na adres redakcji.

Należność za prenumeratę należy wpłacać na konto:
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
Bank Pekao SA 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu
„Sztuka Leczenia – prenumerata za rok 2019”.

Opłata
prenumerata roczna dla instytucji: 60 zł + 5% VAT + koszt wysyłki
indywidualna prenumerata roczna: 40 zł + 5% VAT + koszt wysyłki
Należy podać adres wysyłki zamówionych numerów.

Zachęcamy do korzystania z numerów archiwalnych dostępnych na stronie www.sztukaleczenia.pl