Sztuka Leczenia


Rada Naukowa


prof. dr hab. Henryk Gaertner ( UJ CM, Kraków) – Honorowy Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Brzostek (UJ CM, Kraków) – Przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz (UJ CM, Kraków)
prof. David Badcott (Cardiff University, UK)
prof. dr hab. Czesław Czabała (APS, Warszawa)
prof. Chris Gastmans (KU Leuven, BE)
prof. dr hab. Krzysztof Gierowski (Uniwersytet SWPS, Katowice)
prof. dr hab. Lidia Grzesiuk (UW, Warszawa)
prof. dr hab. Barbara Józefik (UJ CM, Kraków)
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (AI, Kraków)
prof. dr hab. Marek Kosewski (WSFiZ, Warszawa)
prof. dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud (UM, Lublin)
prof. Lennart Nordenfelt (Ersta Sköndal Bräcke University College, SE)
prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (UŁ, Łódź)
prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska (UJ, Kraków)
prof. dr hab. Beata Szymańska-Aleksandrowicz (UJ, Kraków)
prof. dr hab. Jan Tylka (UKSW, Warszawa)
dr hab. Wojciech Gruszczyński (prof. UM, Łódź)
dr hab. Dorota Jasiecka (prof. UJ, Kraków)
dr hab. Jan Łazowski (prof. AWF, Wrocław)
dr hab. Halina Romanowska-Łakomy (prof. UWM, Olsztyn)
dr hab. Bohdan Wasilewski (prof. IPS, Warszawa)
dr hab. Helena Wrona-Polańska (prof. UP, Kraków)
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała (UJ CM, Kraków)
dr hab. Józef Kocur (UM, Łódź)
dr Krystyna Dropowa (UJ CM, Kraków)
dr Rita Kielhorn (Psychosomatic Institute, DE)
dr Piotr Słowik (UJ, Kraków)
dr Bogusław Stelcer (UM, Poznań)