Sztuka Leczenia


Rada Naukowa


prof. dr hab. Henryk Gaertner ( UJ CM) – Honorowy Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Brzostek (UJ CM) – Przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz (UJ)
prof. dr hab. Czesław Czabała (APS Warszawa)
prof. dr hab. Krzysztof Gierowski (Uniwersytet SWPS Warszawa)
prof. dr hab. Lidia Grzesiuk (UW Warszawa)
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (AI Kraków)
prof. dr hab. Marek Kosewski (WSFiZ Warszawa)
prof. Spyros G. Marketos (AU Ateny)
prof. dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud (UM Lublin)
prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (UŁ Łódź)
prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska (UJ)
prof. dr hab. Beata Szymańska-Aleksandrowicz (UJ)
prof. dr hab. Jan Tylka (UKSW Warszawa)
dr hab. Wojciech Gruszczyński (prof. UM Łódź)
dr hab. Dorota Jasiecka (prof. UJ)
dr hab. Barbara Józefi k (prof. UJ)
dr hab. Jan Łazowski (prof. AWF Wrocław)
dr hab. Halina Romanowska-Łakomy (prof. UWM Olsztyn)
dr hab. Bohdan Wasilewski (prof. IPS Warszawa)
dr hab. Helena Wrona-Polańska (prof. UP Kraków)
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała (UJCM)
dr hab. Józef Kocur (UM Łódź)
dr Krystyna Dropowa (UJ)
dr Rita Kielhorn (Instytut Psychosomatyczny Berlin)
dr Richard Meyer (AIS Strasburg)
dr Piotr Słowik (UJ Kraków)
dr Bogusław Stelcer (UM Poznań)