Aktualności


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Szanowne Panie, Szanowni Panowie   Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej składamy szanownym Koleżankom i Kolegom życzenia zdrowia i wszelkiego dobra a także wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania za trud, niezawodną obecność, serdeczność i cierpliwość w opiece nad chorymi.                             Redakcja czasopisma “Sztuka Leczenia”

Pożegnanie Mistrzów i Serdecznych Przyjaciół Sztuki Leczenia

Z głębokim smutkiem informujemy naszych Czytelników o śmierci dwóch wybitnych członków Rady Naukowej czasopisma Sztuka Leczenia.

Wielkość fontu
Kontrast