Newsletter

NEWSLETTER SZTUKA LECZENIA 2/2020

REDAKCJA CZASOPISMA zaprasza  do lektury, drugiego  w tym roku, numeru czasopisma Sztuka Leczenia.  Znajdą w nim Państwo  opracowania Autorów z ośrodków naukowych polskich i zagranicznych. 

Praca zamówiona przez redakcję:

  • StavroulaKalaitzi, Katarzyna Czabanowska i Suzanne Babich: Światowe przywództwo w dziedzinie zdrowia: przypomnienie przeszłości dla lepszego zrozumienia sytuacji obecnej  –  podkreśla znaczenie  międzynarodowej solidarności  w działaniach ochrony zdrowia  w konfrontacji z obecnymi wyzwaniami zdrowotnymi.

Prace empiryczne:

  • Krzysztof Mudyńi Robert Dudek: Emocjonalność osób z problemem alkoholowym. Porównanie pacjentów rozpoczynających terapię i pacjentów po sześciu miesiącach  terapii – prezentuje ocenę dynamiki stanu emocjonalnego pacjentów pozostających w terapii z powodu uzależnienia od alkoholu.
  • Iwona Malinowska -Lipień, Aleksandra Bajorek , Teresa Gabryś : Sprawność fizyczna a występowanie zespołu słabości wśród osób w wieku starszym  przedstawia wyniki badań dotyczące związku pomiędzy sprawnością fizyczną osób w wieku podeszłym a występowaniem zespołu słabości.
  • Paweł Kurowski, Dawid Janczarzyk: Porównanie wpływu techniki energii mięśniowej powtórzonej jednokrotnie i trzykrotnie na zmianę progu bólu i parametrów elektrofizjologicznych mięśnia czworobocznego grzbietu  – omawia efekty dwóch odmian techniki energii mięśniowej (TEM) stosowanej przez fizjoterapeutów w celu obniżenia napięcia mięśniowego i podwyższenia progu odczuwania bólu.
  • Katarzyna Lipina, Urszula Marcinkowska : Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w sytuacji braku kadr medycznych prezentuje sondażowe badania opinii pielęgniarek i ratowników medycznych na temat związku pomiędzy liczbowymi brakami kadry medycznej a jakością świadczeń zdrowotnych.

Prace teoretyczne i poglądowe:

  • Patrycja Zurzycka, Iwona Oskędra,Katarzyna Wojtas: Wybrane zagadnienia opieki nad osobami chorującymi psychicznie ze współistniejącymi zaburzeniami somatycznymi – omawia problem dolegliwości somatycznych o różnej etiologii w grupie osób chorujących psychicznie oraz  rolę kompleksowej opieki w tej grupie, połączonej z edukacją zdrowotną.
  • Weronika Lebowa: Światurojony – zaburzenia psychiczne a twórczość wybitnych malarzy (Francisco Goya, Vincent van Gogh, Edvard Munch)  – praca ilustrująca twierdzenie, że choroba nie tylko nie uniemożliwia znaczących osiągnięć artystycznych, ale może być ważną inspiracją twórczą.

Recenzje:

  • Przeszczepienie wątroby bez tajemnic – poradnik dla pacjentów opracowany przez dwóch doświadczonych lekarzy transplantologów,  Piotra Milkiewicza i Macieja Wójcickiego. Znakomity poradnik kierowany przede wszystkim do  osób mających w perspektywie przeszczep wątroby oraz praktyków zainteresowanych szczególnie tą problematyką. 

Elektroniczna wersja czasopisma będzie wkrótce  dostępna na stronie www.sztukaleczenia.pl

Zachęcamy do lektury 

                       Zespół Redakcyjny

Wielkość fontu
Kontrast