Contact

Publisher 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków

 

Editors of the magazine

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
e-mail: sztuka.leczenia@uj.edu.pl

 

Publishing house
FALL
ul. Garczyńskiego 2
31-524 Kraków
tel. 12 413 35 00
e-mail: fall@fall.pl
http://www.fall.pl/