Sztuka Leczenia


Wydanie: 2010 / 1-2, (tom: XX)


Jan Łazowski

Nowe horyzonty psychosomatyki

Chciałbym poddać rozważaniu możliwości rozwiązywania problemów psychosomatycznych za pomocą szybko rozwijających się dyscyplin, mianowicie psychologii i biologii ewolucyjnej oraz etologii. Dostrzegam w nich nowe wyzwania, których podjęcie może rozszerzyć pole działania i przynieść wartościowe rezultaty tak dla nauki, jak i praktyki.
Dorota Kubacka-Jasiecka

Kryzysy zdrowia a możliwości zmagania się z cierpieniem choroby somatycznej

W ostatnim czasie stosunkowo często, choć nie zawsze zasadnie mówi się o kryzysie choroby somatycznej (por. Jacob, Collins 2005, James, Gilliland 2004, Nasiłowska-Barud 2003, Słowik 1995, 1997 i wiele innych). Nie każdy jednak stan poważnej, przedłużającej się, a nawet terminalnej choroby winno się utożsamiać z kryzysem emocjonalnym – stanem o ściśle określonych właściwościach i charakterystyce (Kubacka-Jasiecka 1997, 2002, 2005).
Magdalena Nowakowska

Społeczno-kulturowe uwarunkowania zmian w rozumieniu kategorii zdrowia i choroby

We współczesnym świecie coraz więcej miejsca w dyskursie zarówno politycznym, medialnym jak i edukacyjnym oraz naukowym poświęca się kategorii zdrowia. Fenomen zdrowia przestał być domeną medycyny i jedynie życzeniem składanym bliskim, przy każdej świątecznej lub codziennej okazji.
Małgorzata Kaczor, Alicja Michalak

Przychodzi pacjent do lekarza… czyli psychologiczne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem

Nawiązanie kontaktu z chorym jest jednym z najważniejszych zadań lekarza. Pacjent uczestniczy w nim jako osoba i oczekuje uwzględnienia swych potrzeb, emocji, poglądów oraz dążeń. Profesjonalna komunikacja między lekarzem a pacjentem i jego rodziną zwiększa, a czasem wręcz umożliwia efektywność leczenia.
Bogusław Stelcer

Zdrowie i starość w Azji – wybrane aspekty

Dwudziesty pierwszy wiek jest okresem wzrastającej dominacji Azji w świecie. Dominacja owa dotyczy nie tylko wzrastającej roli gigantów gospodarczych, jakimi są Japonia, Chiny, czy dynamicznie rozwijające się Indie.
Jacek Breczko

Koncepcja formy Witolda Gombrowicza jako recepta na duchowe bolączki naszych czasów

Witold Gombrowicz to nie tylko wybitny pisarz (jeden z najwybitniejszych w XX wieku), ale też wybitny myśliciel. Miał w sobie coś, co - wedle Heideggera - powinno wyróżniać filozofa, mianowicie troskę o byt w całości.
Bożena Gulla, Piotr Słowik, Agnieszka Trąbka

Sprawozdanie z 18. Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Kraków, 23-24 października 2009

Zgodnie z wieloletnią tradycją już po raz osiemnasty odbyło się w Krakowie w dniach 23-24 października 2009 roku Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej.
Dorota Kubacka-Jasiecka

101 Rozważania i głosy w dyskusji Psycholog wobec choroby somatycznej – rok 2009

Psycholog wobec choroby somatycznej – 30 lat później – to temat dyskusji panelowej, która odbyła się w Krakowie 23 października 2009 roku.
Henryk Gaertner

Jubileusz Profesora Kazimierza Imielińskiego

Uroczystości odbyły się 4 grudnia 2009 r. w reprezentacyjnych salach Zamku Królewskiego w Warszawie. Honorowymi patronami były Panie Minister: Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbara Kudrycka i Zdrowia - dr Ewa Kopacz.
Henryk Gaertner

Stanisław Kosch - Oni grobu nie mają, Kraków 2009, Universitas, 127 s. il., ISBN 978-83-242-0366-6

W dramacie wojny i hitlerowskiej okupacji uczestniczyło całe polskie społeczeństwo, zwłaszcza ci, którzy brali czynny udział w walce z okupantem. Powojenne prześladowania AK i negowanie jej roli opóźniły opracowanie działalności podziemnej służby medycznej.
Henryk Gaertner

IX Biesiada Literacka - Unia Polskich Pisarzy Lekarzy

Działalność Unii wspiera aktywnie Naczelna Rada Lekarska, a szczególnie Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi. Udzieliła ona pomocy w wydaniu omawianego zeszytu oraz gościny obradom Unii 6 marca 2009 r. w Łodzi.
Henryk Gaertner

Anne Harrington - Wewnętrzna siła. Umysł, ciało i medycyna

Anne Harrington jest dziekanem Wydziału Historii Nauki Uniwersytetu Harvarda. W swej książce, poza nader bogatym piśmiennictwem, wykorzystuje własne doświadczenia i przemyślenia dzięki latom stażów w MacArthur Foundation Network on Mind-Body Interactions, w Interfaculty Mind, Body and Behavior Initiative Uniwersytetu Harvarda, w American National Library of Medicine, Bristol Institute for Advanced Studies (Bristol- Anglia) i w Instytucie Badawczym Qigong (Szanghaj-Chiny).
Henryk Gaertner

Atul Gawande - Komplikacje. Zapiski chirurga o niedoskonałej nauce

Autor dzieła, dr Atul Gawande, jest chirurgiem ogólnym i endokrynologiem, pracującym w Brigham and Women’s Hospital w Bristolu oraz w Dana Farber Cancer Institute. Medycynę wyniósł niejako z domu rodzinnego, bowiem oboje rodziców było lekarzami. Interesował się również medycyną laboratoryjną oraz kondycją służby zdrowia, brał nawet udział w kampanii prezydenckiej Billa Clintona jako doradca w sprawach zdrowia.
Henryk Gaertner

Roger Dobson - Śmierć można uleczyć i 99 innych hipotez medycznych

Książkę tę napisał Roger Dobson, angielski niezależny dziennikarz, autor książek i licznych artykułów o problemach nauki, medycyny i zdrowia. Artykuły jego zamieszczały znane brytyjskie pisma jak „Daily Mail”, „The Times”, „The Times”, „Sunday Times” i „Independent” oraz wiodące angielskie pismo medyczne „British Medical Journal”.
.

Wskazówki dla autorów

.