Sztuka Leczenia


Wydanie: 2015 / 1-2, (tom: XXX)


Od redakcji

Od redakcji
Halina Romanowska-Łakomy

Eutanazja dzieci – ochrona cierpiących, czy koszmar XXI wieku? Krytyczna analiza zjawiska.

Eutanazja dzieci – ochrona cierpiących, czy koszmar XXI wieku? Krytyczna analiza zjawiska.
Daria Bieńkowska

Biurokratyzacja śmierci. Aspekt prawno-etyczny w pryzmacie belgijskiej ustawy eutanatycznej

Biurokratyzacja śmierci. Aspekt prawno-etyczny w pryzmacie belgijskiej ustawy eutanatycznej
Ks. Robert Nęcek

Prawo dzieci upośledzonych do życia. Na kanwie dyskusji o belgijskiej ustawie dopuszczającej eutanazję dzieci

Prawo dzieci upośledzonych do życia. Na kanwie dyskusji o belgijskiej ustawie dopuszczającej eutanazję dzieci
Ewa Kucharska

Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji. Na kanwie eutanazji dzieci

Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji. Na kanwie eutanazji dzieci
Ryszard Kozłowski

Życie człowieka jest nienaruszalne. Argumenty personalisty

Życie człowieka jest nienaruszalne. Argumenty personalisty
Halina Romanowska-Łakomy

Aksjogiczny wymiar eutanazji dzieci. Czy istnieje coś ważniejszego ponad życie?

Aksjogiczny wymiar eutanazji dzieci. Czy istnieje coś ważniejszego ponad życie?
Agnieszka Mączkowska

Czy żyjemy w cywilizacji śmierci? Etyczny aspekt eutanazji dzieci

Czy żyjemy w cywilizacji śmierci? Etyczny aspekt eutanazji dzieci
Tadeusz Kobierzycki

Pomoc jako archetyp zdrowej mocy (Samarytanin)

Pomoc jako archetyp zdrowej mocy (Samarytanin)
Ewa Danuta Białek

Świadome rodzicielstwo – profilaktyka patologii indywidualnych oraz społecznych

Świadome rodzicielstwo – profilaktyka patologii indywidualnych oraz społecznych
Iwona Malarz, Joanna Basiaga-Pasternak, Madalena Malarz

Przekonania na temat kontroli bólu i radzenie sobie z bólem u pacjentów stomatologicznych – badania pilotażowe

Przekonania na temat kontroli bólu i radzenie sobie z bólem u pacjentów stomatologicznych – badania pilotażowe
Aleksandra Matyukhina

Albert Schweitzer o życiu jako najwyższej wartości bytu

Albert Schweitzer o życiu jako najwyższej wartości bytu

Wskazówki dla Autorów

Guidelines for Authors

Wskazówki dla autorów

LISTA RECENZENTÓW CZASOPISMA SZTUKA LECZENIA:

LISTA RECENZENTÓW CZASOPISMA SZTUKA LECZENIA