Licencje

Czasopismo publikowane jest w modelu otwartym (Open Access)

Copyright: © 2017 Sztuka leczenia. Jest to czasopismo o otwartym dostępie, wszystkie artykuły są dystrybuowane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-ShareAlike 4.0 International(CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), zezwalającej stronom trzecim na kopiowanie i redystrybucję materiału na dowolnym nośniku lub formacie oraz na remiksowanie, przekształcanie i budowanie na podstawie materiału, pod warunkiem, że oryginalny utwór jest odpowiednio cytowany i określa jego licencję.