Newsletter 1/2021

NEWSLETTER SZTUKA LECZENIA  1/2021

Redakcja czasopisma  zaprasza  do lektury, pierwszego   w tym roku, numeru czasopisma Sztuka Leczenia.  Znajdą w nim Państwo  opracowania o zróżnicowanej tematyce z zakresu nauk medycznych, społecznych i humanistycznych

PRACE EMPIRYCZNE I DONIESIENIA Z BADAŃ / EMPIRICAL STUDIES AND RESEARCH REPORTS

Nina Ogińska-Bulik

Negatywne i pozytywne konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę wśród pielęgniarek /

Negative and positive effects of secondary exposure to trauma among nurses – autorka opisuje złożony problem podwójnych( negatywnych jak i pozytywnych)  konsekwencji stresu z jakim mają do czynienia pielęgniarki opiekujące się ofiarami zdarzeń traumatycznych oraz ich związku z odczuwanym przez pielęgniarki obciążeniem pracą.

 

Patrycja Zurzycka, Katarzyna Czyżowicz, Grażyna Puto, Iwona Repka

Działalność szpitalnych komisji etycznych – informacje udostępniane na stronach internetowych podmiotów leczniczych / Activities of hospital ethics committees – availability of information on hospital websites – opracowanie ukazuje niezwykle ważny obszar  opieki medycznej jakim jest uwzględnianie zasad etyki zawodowej, czego formalnym gwarantem ma być funkcjonowanie komisji etycznych w placówkach ochrony zdrowia. Z przeprowadzonej przez autorki analizy wynika, że funkcjonowanie tych komisji  jest często niezadawalające.

 ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE / THEORETICAL AND REVIEW ARTICLES

Katarzyna Bobak-Powroźnik

Zjawisko tensegracji w układzie ruchu / The phenomenon of tensegration in the muskulo-skeleteal system – autorka omawia temat powięzi pełniącej istotną rolę w prawidłowym funkcjonowania układu mięśniowego człowieka. Na zjawisku tensegracji opiera się wiele nowoczesnych terapii holistycznych. Ostatnio coraz głośniej mówi się o tym zjawisku szczególnie w środowisku fizjoterapeutów.

 

Marta Barłowska-Trybulec, Joanna Szklarczyk

Ćwiczenia lecznicze stosowane w rehabilitacji ręki reumatoidalnej / Therapeutic exercises used in the rehabilitation of the rheumatoid hand – praca podejmuje temat ćwiczeń stosowanych w rehabilitacji rąk u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Prezentowane i stosowane systematycznie ćwiczenia przedstawione w opracowaniu, mogą stanowić cenne uzupełnienie leczenia pacjentów z tego typu schorzeniem.

Joanna Skoczek, Klaudia Król

Fizjoterapia układu oddechowego po przebytej chorobie COVID-19/Pulmonary physiotherapy in post COVID-19 – praca koncentruje się na rehabilitacji układu oddechowego i przeciwdziałaniu skutkom zmian w układzie mięśniowo-szkieletowym po przebyciu COVID-19. Prezentuje zarys postępowania rehabilitacyjnego po przebytej chorobie wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, może inspirować fizjoterapeutów do kreowania skutecznych metod rehabilitacyjnych w zapobieganiu powikłaniom w przebiegu tej choroby jak i w przywracaniu sprawności układu oddechowego oraz ogólnoustrojowej po przebytej chorobie.

Bohdan W. Wasilewski, Olha Yourtsenyuk, Eugene Egan

COVID-19 pandemic from an ecological perspective / Pandemia Covid-19 z perspektywy ekologicznej – Główną intencją artykułu jest omówienie kluczowych kwestii związanych z COVID-19 rozpatrywanych z perspektywy ekologicznej i ewolucyjnej.

WSPOMNIENIA / MEMORIES

Dorota Kubacka-Jasiecka

Profesor Marek Kosewski – pożegnanie / Professor Marek Kosewski – farewell – Zamieściliśmy w niej pożegnanie Profesora Marka Kossewskiego, zmarłego rok temu bliskiego współpracownika naszego Czasopisma, a zarazem członka Rady Naukowej.

RECENZJE

 Zygmunt Pucko, Joanna Przybek-Mita

Weronika Nawara, W czepku urodzone. O niewidzialnych bohaterkach szpitalnych korytarzy / born in a nurse’s cap. On the invisible heroines of hospital corridors – Recenzja ta w sposób obszerny wskazuje na różne istotne wątki jakie zawarła w swej pracy autorka na temat doświadczeń wynikających z realizacji funkcji zawodowych pielęgniarek ,

 Marek Motyka

Mieczysław Klimek, Ni przypiął, ni przyłatał. Pamiątniki / Without rhyme or reason. Monumoirs. Recenzja podkreśla wysoce oryginalny rys pracy jakim jest dzielenie się przez jej autora osobistym doświadczeniem, odnoszącym się do przeżyć pojawiających się w tzw. „normalnym życiu” jak i inicjujących zmianę w psychoterapii.     

 

Elektroniczna wersja czasopisma będzie wkrótce  dostępna na stronie www.sztukaleczenia.pl

Zachęcamy do lektury 

                       Zespół Redakcyjny