Newsletter 2/2021

           Z radością informujemy, że czasopismo Sztuka Leczenia osiągnęło w 2021 kolejne sukcesy w obiektywnych parametrach oceny jakościowej, uzyskując  88,64 pkt w Index Copernicus International – ICV 2021.Jest to znaczące podniesienie oceny Index Copernicus z  69,36 w 2019 roku. Czasopismo znalazło się na liście czasopism naukowych MEiN z punktacją 20.

            Od przyszłego roku kalendarzowego 2022 czasopismo będzie wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego znanego z wysokiej pozycji na rynku wydawniczym książek i czasopism, znajdującego się także na liście wydawnictw MEiN.  

            Czasopismo Sztuka Leczenia od wielu lat indeksowane jest także w takich bazach jak: Arianta, CEJSH, EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service), ERIH+, PBL – Polska Bibliografia Lekarska, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, WorldCat

            Zachęcamy Czytelników do wspólnego redagowania naszego czasopisma poprzez publikowanie w nim swoich prac. Nadesłane prace zakwalifikowane do druku, publikowane są bezpłatnie. 

            Redakcja czasopisma  zaprasza  do lektury, drugiego   w tym roku, numeru czasopisma Sztuka Leczenia.  Znajdą w nim Państwo  opracowania w większości poświęcone różnych aspektom związanych z Pandemią COVID-19.

PRACE EMPIRYCZNE I DONIESIENIA Z BADAŃ / EMPIRICAL STUDIES AND RESEARCH REPORTS

Ieva Stankutė,, Mindaugas Stankūnas,  Katarzyna Czabanowska

Leadership and crisis management of COVID-19 pandemic in Lithuania – a survey among public health professionals –  praca badawcza, której celem była ocena przez pracowników ochrony zdrowia na Łitwie przywództwa i zarzadzania kryzysowego podczas pandemii COVID-19

 

ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE / THEORETICAL AND REVIEW ARTICLES

Milena Maryon-Nowak

Psychoterapia dzieci i młodzieży online – nowe wyzwanie w kontekście pandemii Sars

Covid – 19 / Online psychotherapy of children and adolescents – a new challenge in the context of a pandemic Sars Covid – 19 –  Celem opracowania było ukazanie nowych wyzwań w psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście pandemii COVID-19

 

Stelcer Bogusław

COVID-19 pandemia strachu / Covid 19- the fear of pandemic – praca omawia psychologiczne i społeczne skutki chorób zakaźnych w ujęciu historycznym. Ukazuje różnice w strategii postępowania pomiędzy minionymi pandemiami a obecną COVID-19

 

Katarzyna Pękacka-Falkowska

Kazanie Ob man vor dem Sterben fliehen möge (1527) Martina Lutra

jako podstawa ideologiczna walki z zarazą i etyki obowiązku tempore pestis wśród ewangelików wyznania augsburskiego: uwagi wstępne / The sermon Ob man vor dem Sterben fliehen möge (1527) by Martin Luther as the ideological basis of the fight against the plague and the ethics of duty tempore pestis: some introductory remarks – kolejna praca odnosi sie do etycznych zachowania społecznych w trakcie pandemii chorób zakaźnych. Odwołuje sie do kazania Martina Lutra opublikowanego w 1527 r. w Wittenberdze którego celem było budowanie solidarności społecznej podczas epidemii dżumy.

 

 

Dorota Kubacka-Jasiecka

Tatuaż i pirsing – wpływ wzorów kultury, czy autoagresja? / Tatooing and piercing – impact

of cultural patterns or self-destructive behaviour?- opracowanie podejmuje zagadnienia

motywacji i mechanizmu psychologicznego poprawiania wygładu swojego ciała poprzez jego

tatuowanie i kolczykowanie.

 

Ryszard Praszkier, Michał Wroniszewski,                                                                              

Rytm i autyzm / Rhythm and Autism – opracowanie przedstawia analizę badań i wnioski z nich płynące na temat metody terapii rytmu dzieci autystycznych przywracającej zdolności synchronizacyjne w relacjach społecznych

 

 

Elektroniczna wersja czasopisma będzie wkrótce  dostępna na stronie www.sztukaleczenia.pl

Zachęcamy do lektury 

                       Zespół Redakcyjny