Prenumerata

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRENUMERATY

Zgłoszenia prenumeraty prosimy przesyłać na adres redakcji.
Należność za prenumeratę należy wpłacać na konto:
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
Bank Pekao SA 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
Koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: „Sztuka Leczenia – prenumerata za rok 2020”.

 

OPŁATA

Prenumerata roczna dla instytucji: 60 zł + 5% VAT + koszt wysyłki
Indywidualna prenumerata roczna: 40 zł + 5% VAT + koszt wysyłki
Należy podać adres wysyłki zamówionych numerów.
Zachęcamy do korzystania z numerów archiwalnych dostępnych na stronie: www.sztukaleczenia.pl