Rada Naukowa

 

Przewodniczący:
prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Członkowie:

Prof. Suzanne M. Babich
Indiana University, Indianapolis

prof. David Badcott
Cardiff University, Cardiff

prof. dr hab. Czesław Czabała
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

prof. Chris Gastmans
Katolicki Uniwersytet Leuven, Leuven

prof. dr hab. Krzysztof Gierowski
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katowice

prof. dr hab.  Lidia Grzesiuk
em. Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. dr hab. Barbara Józefik
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Prof. Valia Kalaitzi
Maastricht University, Maastricht

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Akademia Ignatianum, Kraków

prof. dr hab. Józef Kocur
Uniwersytet Medyczny, Łódź

prof. dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud
Uniwersytet Medyczny, Lublin

prof. Lennart Nordenfelt
Ersta Sköndal Bräcke University College, Sztokholm

prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik
Uniwersytet Łódzki, Łódź

Prof. Peter Schröder-Bäck
University of Applied Sciences for Police and Public Administration, Gelsenkirchen

prof. dr hab. Beata Szymańska-Aleksandrowicz
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Jan Tylka
Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

dr hab. Katarzyna Czabanowska, prof. wizyt. 
Uniwersytet w Maastricht , Maastricht 

dr hab. Wojciech Gruszczyński, prof.
Uniwersytet Medyczny, Łódź

dr hab. Dorota Jasiecka prof.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków

dr hab. Halina Romanowska-Łakomy, prof.
Polska Akademia Nauk, Warszawa

dr hab. Bohdan Wasilewski, prof.
Instytut Psychosomatyczny, Warszawa

dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof.
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr Krystyna Dropowa
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

dr Rita Kielhorn
Instytut Psychosomatyczny, Berlin

dr Piotr Słowik
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Bogusław Stelcer
Uniwersytet Medyczny, Poznań

dr Zbigniew Zalewski
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków