Sztuka Leczenia


Wydanie: 2012 / 1-2, (tom: XXIV)


Rozmawia: Jan Łazowski

Wywiad z prof. Henrykiem Gaertnerem z okazji 90lecia urodzin

Aleksander Skotnicki

Działalność hematologiczna Henryka Gaertnera

W działalności Henryka Gaertnera można wyróżnić trzy okresy, związane w dużej mierze z warunkami kolejnych miejsc jego pracy.
Ewa Danuta Białek

Perspektywy medycyny zintegrowanej w Polsce - uwagi i refleksje własne

Ujęte w tytule zagadnienia są z jednej strony w polu zainteresowania szerokiego kręgu społeczeństwa, a z drugiej tematem licznych dyskusji toczących się od wielu lat, jak i kontrowersji, narastających wokół nich.
Jan Łazowski

Efekt placebo czy efekt relacji?

Placebo jest to środek nie wykazujący chemicznych, fizycznych czy biologicznych właściwości leczniczych, lecz podany jako lek przynosi często istotną, nie pozorowaną poprawę zdrowia, nazywaną efektem placebo (ep).
Jan Łazowski

A Placebo Effect or a Relational Effect?

A placebo is an agent without chemical, physical or biological medicinal properties, yet when it is applied as medicine, it often provides a significant, unfeigned improvement of health, known as the placebo effect.
Bohdan Wasilewski

Symbolized thinking as background of stereotypes of enemy

Symbolized thinking, prejudices and associated stereotypes of enemy, stereotypes of racial or class-related superiority, overvalued ideas, ideas of „mission” are atavistic forms of thinking which are manifested mainly in the situations of individual or collective threat.
Henryk Gaertner

Biografia: Georges Quertant (1894-1964), Marguerite Quertant (1923-2011)

Na początku mej działalności zawodowej i naukowej, w latach I 950-tych, a więc przed z górą 60 laty, pierwszym lub jednym z pierwszych mych naukowych zagranicznych kontaktów stała się współpraca z Georgem /ojcem/ i Margueritą /córką/ Quertant.
Henryk Gaertner

Recenzja książki: Medycyna chińska dla każdego

Mgr inż. Edward Kajdański urodził Się w Harbinie /Chiny/, młodość spędził w Mandżurii. Studiował na Uniwersytecie Północnomandżurskim, Politechnice w Harbinie, a chińską farmację – na uczelni Towarzystwa Czerwonego Krzyża. W r. 1951 przyjechał do Polski, gdzie wykorzystywano go w handlu zagranicznym i w dyplomacji /ambasada w Pekinie i konsulat w Kantonie/.
Henryk Gaertner

Recenzja książki: Męska plaga. Seks, pożądanie i kłopoty z prostatą

Dalsza książka znanego pisarza, autora licznych publikacji, w tym książek o charakterze naukowym i naukowo-popularnym z szczególnym uwzględnieniem bogatych dziejów medycyny. Tłumaczenia z niemieckiego „Der geplagte Mann. Die Prostata-Geschichte und Geschichten” z 1994 roku dokonał Mateusz Borowski. Może właściwszym byłby inny polski tytuł „Udręka mężczyzny. Historia i historyjki gruczołu krokowego”?
Henryk Gaertner

Recenzja książki: Okiem pacjenta

Książkę otwiera przedmowa Piotra Gajewskiego, naczelnego redaktora znanej i zasłużonej krakowskiej oficyny. Przypomina on słuszne zdanie Czesława Miłosza „Są dwie strony: strona pacjenta i strona lekarza”. Dlatego dla lekarzy ważną rzeczą jest poznanie odbioru przez pacjenta zarówno samej choroby, jak i procesów rozpoznawania i leczenia a także empatii i fachowości lekarza.
Henryk Gaertner

Recenzja książki: Opowiem ci

Interesującym zjawiskiem u lekarzy jest równoczesne występowanie medycznych i artystycznych zainteresowań, zamiłowań i osiągnięć. Dotyczy to szczególnie literatury. Autora i mnie łączy działalność lekarska i literacka, niemniej różnią nas w medycynie – jego chirurgia, a moja interna, zaś w literaturze – jego poezja, a u mnie proza.

Recenzenci