Sztuka Leczenia


Wydanie: 2014 / 3-4, (tom: XXIX)


Spis tresci

Spis tresci
Jakub Lickiewicz, Jadwiga Piątek

Doświadczanie agresji w pracy pielęgniarskiej

Doświadczanie agresji w pracy pielęgniarskiej
Helena Szczepańska, Zbigniew Kowalczyk, Aleksandra Sałagacka, Ewa Balcerczak

Wpływ terapii chelatowej na wyniki badań wybranych parametrów laboratoryjnych

Wpływ terapii chelatowej na wyniki badań wybranych parametrów laboratoryjnych
Anna Kapała

Zaburzenia snu w kontekście przemian cywilizacyjnych

Zaburzenia snu w kontekście przemian cywilizacyjnych
Tomasz Kopacz

Zespół przewlekłego zmęczenia jako problem terapeutyczny

Zespół przewlekłego zmęczenia jako problem terapeutyczny
Iwona Sikorska

Dziecięca trauma – psychologiczne konsekwencje dla dalszego rozwoju

Dziecięca trauma – psychologiczne konsekwencje dla dalszego rozwoju
Paulina Szach

Relacja lekarz-pacjent czyli o podejściu egzystencjalnym w przebiegu chorób o charakterze psychosomatycznym

Relacja lekarz-pacjent czyli o podejściu egzystencjalnym w przebiegu chorób o charakterze psychosomatycznym
Waldemar Andrzej Hładki

W podróży

W podróży
prof. Henryk Gaertner

Kukuryku. Bajki wybrane przez dzieci

Kukuryku. Bajki wybrane przez dzieci
Joanna Grądziel

Sprawozdanie z XXI Konferencji Naukowej „Konteksty Psychosomatyki” Lublin, 10-11 kwietnia 2014

Sprawozdanie z XXI Konferencji Naukowej „Konteksty Psychosomatyki” Lublin, 10-11 kwietnia 2014

Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów

LISTA RECENZENTÓW CZASOPISMA SZTUKA LECZENIA

LISTA RECENZENTÓW CZASOPISMA SZTUKA LECZENIA