Sztuka Leczenia


Wydanie: 2010 / 3-4, (tom: XXI)


Ewa Klimas-Kuchtowa

Wprowadzenie

Relacja pomiędzy muzyką i zdrowiem nasuwa tak wiele skojarzeń, jak wieloznaczne są obydwa te terminy. Zdrowie to przecież nie tylko dobrostan - tak trudny zresztą do zdefiniowania. Nie tylko też brak choroby, jak niektórzy potocznie uważają.
Ewa Klimas-Kuchtowa

Wieloaspektowość muzyki i jej oddziaływań na zdrowie

Wibracja jest wszechobecna we wszechświecie. W przestrzeni międzygwiezdnej oraz w obszarze naszej planety istnieją drgania. Może brakować ośrodka, w którym fala wytworzona wibracją mogłaby się rozchodzić, ale na jej znaczenie zwracano uwagę od starożytności.
Agnieszka Łuciuk-Wojczuk

Flow - szeroko rozumiane zdrowie, odczucie dobrostanu oraz doznanie szczytowe w relacji twórców i odtwórców muzyki

Zdrowie to termin bez trudu rozumiany w codziennej konwersacji, jednak w obliczu próby sformułowania jego definicji napotyka się na wyraźne trudności.
Wanda Chmielnik

Terapeutyczne funkcje muzyki w sytuacji granicznej na przykładzie przeżyć obozu koncentracyjnego

„Termin ‘sytuacje graniczne’ określa swoistość sposobu istnienia człowieka jako konkretnego bytu, uwikłanego w antynomiczną strukturę świata, która oznacza, że nie mogę żyć bez walki i cierpienia, że biorę na siebie winę i nie mogę tego uniknąć, wreszcie że muszę umrzeć.
Stella Kaczmarek

Zastosowanie techniki ustrukturowanej w muzykoterapii na przykładzie dzieci z migreną

W latach 90-tych na łamach miesięczników terapeutycznych w niemieckiej prasie rozgorzała dyskusja na temat celów i skutków stosowania programów ustrukturowanych w psychoterapii.
Piotr Pułka

Dźwiękoterapia misami dźwiękowymi i gongami

W ostatnim czasie bardzo popularne stało się wykorzystywanie w muzykoterapii gongów i mis dźwiękowych. Oddziaływanie tych instrumentów ze względu na specyfikę wydobywania dźwięków wiąże je z dźwiękoterapią.
Waleria Skiba

Muzykoterapia kreacyjna autorstwa Paula Nordoffa i Clive’a Robbinsa

Twórcami muzykoterapii kreacyjnej (Creative Music Therapy) są Paul Nordoff, kompozytor i pianista oraz Clive Robbins, pedagog. Swoją wspólną pracę terapeutyczną rozpoczęli w roku 1959 w Anglii.
Mirosław Dymon

Preferencje muzyczne młodzieży w kontekście muzykoterapii – doniesienie z badań

Istotą rozwoju społecznego człowieka jest potrzeba przynależności do określonej grupy społecznej. Najważniejszą i zarazem pierwszą z nich jest rodzina, która zaspokaja podstawowe potrzeby – nie tyko materialne, ale również takie jak: poczucie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji i struktury preferowanych wartości.
Ewa Klimas-Kuchtowa

Zawodowy stres zagrożenia życia a wybór muzyki do relaksacji – doniesienie z badań

Jak pisze Kemp (1997) preferencje do określonych utworów i kompozytorów odbijają głębsze aspekty różnic indywidualnych.
.

Wskazówki

.