Zaproszenie

Szanowni Państwo,

            Redakcja czasopisma “Sztuka Leczenia” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zamieszczania na łamach naszego czasopisma swych artykułów, badawczych jak również teoretycznych i przeglądowych, proponujących tematy mieszczące się w szerokim spektrum zagadnień dotyczących zdrowia i opieki nad zdrowiem, w powiązaniu z takim dziedzinami nauki jak: medycyna, pielęgniarstwo i położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, psychologia, socjologia, filozofia, historia medycyny, oraz pedagogika, w tym edukacja zdrowotna, diagnoza i psychospołeczne aspekty terapii.

            Przedłużający się stan pandemii koronawirusa  SARS-COV – 2 wywołującego chorobę COVID – 19, wraz z kolejnymi falami zachorowań odsłania nie tylko trudności sprostania tym wyzwaniom  przez systemy opieki zdrowotnej różnych krajów świata, ale ukazuje też niezwykłą różnorodność ludzkich zachowań w obliczu kryzysu.

            W nawiązaniu do problemu obecnej pandemii Redakcja pragnie zaprosić Państwa do publikacji artykułów poruszających tematykę pandemii SARS-COV – 2 i jej skutków w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego pod hasłem “Sztuka leczenia w czasie pandemii”. Chcielibyśmy najbliższe wydania poświęcić między innymi tej tematyce stwarzając tym samym możliwość dzielenia się z Czytelnikami doświadczeniami w zmaganiu się z pandemią w obszarze szeroko rozumianego zdrowia publicznego.

Pełne informacje o naszym czasopiśmie wraz z numerami archiwalnymi znaleźć można na stronie www.sztukaleczenia.pl

Licząc na podjęcie współpracy z Państwa strony łączymy wyrazy szacunku.

Redakcja


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast