KOLEJNE SUKCESY CZASOPISMA W 2021

Z radością informujemy, że czasopismo Sztuka Leczenia osiągnęło w 2021 kolejne sukcesy w obiektywnych parametrach oceny jakościowej, uzyskując 88,64 pkt w Index Copernicus International – ICV 2021.Jest to znaczące podniesienie oceny Index Copernicus z  69,36 w 2019 roku. Czasopismo znalazło się na liście czasopism naukowych MEiN z punktacją 20.           

Od przyszłego roku kalendarzowego 2022 czasopismo będzie wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego znanego z wysokiej pozycji na rynku wydawniczym książek i czasopism, znajdującego się także na liście wydawnictw MEiN.

Czasopismo Sztuka Leczenia od wielu lat indeksowane jest także w takich bazach jak: Arianta, CEJSH, EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service), ERIH+, PBL – Polska Bibliografia Lekarska, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, WorldCat

Zachęcamy Czytelników do wspólnego redagowania naszego czasopisma poprzez publikowanie w nim swoich prac. Nadesłane prace zakwalifikowane do druku, publikowane są bezpłatnie. 

 


Powrót