Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej składamy szanownym Koleżankom i Kolegom życzenia zdrowia i wszelkiego dobra a także wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania za trud, niezawodną obecność, serdeczność i cierpliwość w opiece nad chorymi.

                            Redakcja czasopisma „Sztuka Leczenia”


Powrót