Aktualności

Z radością informujemy, że czasopismo Sztuka Leczenia zdobywa uznanie nie tylko wśród czytelników, lecz także  w obiektywnych parametrach oceny jakościowej, uzyskując  69,36pkt  w Index Copernicus International – ICV 2019.  Indeksowane jest także w takich bazach jak: Arianta, CEJSH, EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service), ERIH+, PBL – Polska Bibliografia Lekarska, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, WorldCat.

Zachęcamy Czytelników do wspólnego redagowania naszego czasopisma poprzez publikowanie w nim swoich prac. Nadesłane prace zakwalifikowane do druku, publikowane są bezpłatnie.  Wydanie kolejnego numeru 1/2021 przewidujemy na maj 2021r.


Powrót