Interwencja w kryzysie emocjonalnym na podłożu rodzinnym (przemoc psychologiczna) przejawiającym się czynnościowymi zaburzeniami kardiologicznymi. Przypadek pacjentki Krystyny P.


Powrót