Wydanie 2019/2 (tom 34) / Issue 2019/2 (vol. 34)


Piotr Słowik
Krzysztof Walczewski

Ocena roli konsultacji profilaktycznej pod kątem możliwości prowadzenia profilaktyki depresji. Analiza uzyskanych wyników badań


W Europie w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby psychiczne. Dlatego ważnym i nowym problemem jest pojawiające się pytanie o profilaktykę tych zaburzeń.Rating Preventive Advice for Opportunities to Reduce the Level of Depression. Conduct and Analysis of Results


In recent years Europe has seen an increase in the incidence of mental illness. Therefore, an important and new problem is the emerging question about the prevention of such disorders.
Powrót