Wydanie 2019/2 (tom 34) / Issue 2019/2 (vol. 34)


Karol Bukojemski
Bartosz Trybulec
Roksana Wójcik
Paweł Jagielski

Wpływ rehabilitacji na powrót do sprawności osób po wypadkach motocyklowych


Wstęp: Motocykle w Polsce stają się coraz popularniejszym środkiem transportu, szczególnie w dużych miastach. Wynika to ze znacznego wzrostu natężenia ruchu miejskiego oraz poszukiwania przez mieszkańców szybszej alternatywy dla codziennego przemieszczania się. Niestety poruszanie się za pomocą jednośladu wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem urazu oraz stopniem obrażeń w wyniku wypadku drogowego.Effect of rehabilitation on recovery of people after motorcycle accidents


Introduction: Motorbikes in Poland are becoming an increasingly popular means of transportation, especially in cities. This is due to the significant increase of urban traffic and the search for a faster alternative to daily commuting of local residents. Unfortunately, moving around with two-wheelers is associated with a significantly increased risk of injury and its severity as a result of a road traffic accident.
Powrót