Wydanie 2020/1 (vol.35) / Issue 2020/1 (vol. 35)


Dorota Maria Schmidt-Pospuła

Sprawozdanie z Sympozjum Ból i cierpienie 2020Report on the Symposium Pain and Suffering 2020
Powrót