Wydanie 2020/2 (tom 35) / Issue 2020/2 (vol. 35)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/z92d-kd44
Stavroula Kalaitzi, Katarzyna Czabanowska, Suzanne Babich

Światowe przywództwo w dziedzinie zdrowia: Pamiętajmy o przeszłości by lepiej rozumieć teraźniejszość


Pandemia COVID-19 skłania do refleksji nad nauką płynącą z historii. Autorki podejmują próbę omówienia związków przeszłości z radzeniem sobie w obliczu obecnego kryzysu zdrowotnego. Skala oraz nieprzewidywalność koronawirusa w znaczący sposób wstrząsnęły współczesnymi systemami opieki zdrowotnej i dostępem do nich. Bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię czy wiek – liderzy służby zdrowia na każdym poziomie systemu opieki zdrowotnej, a także pracownicy pierwszej linii kontaktu, tacy jak pielęgniarki, lekarze i ratownicy medyczni, stają w obliczu bezprecedensowych sytuacji wymagających etycznego podejścia opartego na wartościach. Tym samym raz na sto lat pandemia stwarza liderom opieki zdrowotnej możliwość ponownego przemyślenia i odświeżenia wartości i priorytetów, jakimi się kierują, odnawiając zobowiązanie do poszukiwań bardziej ludzkiego podejścia do pandemii, solidarności, równości i demokracji oraz – co oczywiste – do dzielenia się wiedzą naukową. Historia pozwala nam wierzyć, że ludzkość będzie świętować zwycięstwo nad obecnymi i przyszłymi pandemiami.

Słowa kluczowe: pandemia, globalne przywództwo w dziedzinie zdrowia, przemiany transformacyjne, wartości ludzkie i humanitarne

 

Słowa kluczowe: pandemia, globalne przywództwo w dziedzinie zdrowia, przemiany transformacyjne, wartości ludzkie i humanitarneGlobal health leadership: Recall the past to better understand the present


The COVID-19 pandemic makes us reflect on the lessons learnt from history, which witnessed the loss of lives, opportunities and leadership. The authors attempt to discuss the implications of the past on dealing with the contemporary health crisis. The scale and unpredictability of the coronavirus have shaken our systems and access to them in a significant way. Regardless of gender, race, ethnicity, religion, or age, health care leaders at every level of health system including frontline health care professionals such as nurses, physicians and medical rescuers are confronted with the unprecedented situations that require values-driven, ethical approaches. A once-in-a-hundred-years pandemic offers an opportunity for health leaders to reconsider and refresh the values and priorities they espouse, renew a commitment to strive for a more humanized approach to the pandemic, solidarity, equality and democracy and, of course, shared, scientific knowledge. As we learn from history, humanity will celebrate a victory against current and future pandemics.

Key words: pandemic, global health leadership, transformational change, human and humane values

Słowa kluczowe: pandemia, globalne przywództwo w dziedzinie zdrowia, przemiany transformacyjne, wartości ludzkie i humanitarne
Powrót