Wydanie 2021/1 (tom36) / Issue 2021/1 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/ny57-9381
Marta Barłowska-Trybulec, Joanna Szklarczyk

Ćwiczenia lecznicze stosowane w rehabilitacji ręki reumatoidalnej


Wstęp: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą zapalną prowadzącą u 70% pacjentów do powstania deformacji o obrębie stawów rąk. Zniekształcenia stawów zmniejszają sprawność manualną ręki oraz ograniczają jej zdolność chwytną. Jedną z metod fizjoterapeutycznych stosowanych w rehabilitacji ręki reumatoidalnej jest zastosowanie ćwiczeń leczniczych.

Celem pracy było przedstawienie wybranych ćwiczeń leczniczych możliwych do zastosowania w programie usprawniania pacjentów z RZS.

Podsumowanie: Rehabilitacja ręki reumatoidalnej z wykorzystaniem indywidualnych ćwiczeń leczniczych pozwala na utrzymanie sprawności manualnej ręki, zachowanie jej zdolności chwytnej oraz opóźnienie zmian deformacyjnych pojawiających się w przebiegu RZS. Zaleca się aby dobór ćwiczeń był uzależniony od stopnia zaawansowania zmian chorobowych, wieku oraz od możliwości funkcjonalnych pacjentów.

Wnioski: Proponowane ćwiczenia lecznicze są zalecaną formą terapii ręki reumatoidalnej ze względu na korzystny wpływ na siłę mięśni oraz zakres ruchomości stawów.

Słowa kluczowe: ćwiczenia lecznicze, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), ręka reumatoidalnaTherapeutic exercises used in the rehabilitation of the rheumatoid hand


Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease leading in 70% of patients to deformation of the hand joints. Joint deformities reduce the manual dexterity of the hand and limit its gripping ability. One of the physiotherapeutic methods used in the rehabilitation of the rheumatoid hand is the use of therapeutic exercises.

The aim of the study was to present selected therapeutic exercises that can be used in the rehabilitation program for patients with RA.

Summary: Rehabilitation of the rheumatoid hand with the use of individual therapeutic exercises allows to maintain the manual dexterity of the hand, maintain its grasping ability and delay deformation changes occurring as a result ofRA. It is recommended that the selection of exercises depends on the severity of the lesions, age and patients functional efficiency.

Conclusions: Therapeutic exercises are the recommended form of rheumatoid hand therapy due to its beneficial effect on muscle strength and the range of joint motion.

Key words: therapeutic exercises, rheumatoid arthritis (RA), rheumatoid hand

 
Powrót