Wydanie 2021/1 (tom36) / Issue 2021/1 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/4s7s-nx08
Katarzyna Bobak-Powroźnik, Jolanta Jaworek

Zjawisko tensegracji w układzie ruchu


W ostatnim czasie w świecie medycyny, a szczególnie w środowisku fizjoterapeutów coraz głośniej mówi się w o powięzi, która pełni szereg znaczących funkcji. Co więcej coraz popularniejsze staje się zjawisko tensegracji, które pomaga wyjaśnić powiązania pomiędzy oddalonymi od siebie rejonami ciała oraz strukturami, które nie posiadają ze sobą bezpośredniego powiązania nerwowego. Na zjawisku tensegracji opiera się wiele nowoczesnych terapii holistycznych. Biotensegracja stanowi bowiem krok milowy w sposobie opisywania ciała człowieka. Racjonalnie tłumaczy ona, jak w przypadku człowieka działa geometria euklidesowa oraz pięć podstawowych brył Platona. Zjawisko to występuje na licznych poziomach organizacji ciała człowieka, w tym także w obszarze układu ruchu.

Słowa kluczowe: tensegracja, łańcuchy mięśniowo-powięziowe, powięźThe phenomenon of tensegration in the musculoskeletal system


For several years, the topic of fascia, which has a number of significant functions, has been more and more popular in physiotherapy. In addition, the phenomenon of tensegration is becoming more and more popular, which helps to explain the connections between distant body regions and structures that do not have a direct nervous connection with each other. Many modern holistic therapies are based on the phenomenon of tensegration. Biotensegration is a milestone in the way of describing the human body. It rationally explains how Euclidean geometry and Plato’s five basic solids work in the case of humans, a phenomenon that occurs at many levels of the organization of the human body, including the area of the motor system.

Keywords: tensegration, myofascial chains, fasciaPowrót