Wydanie 2021/1 (tom36) / Issue 2021/1 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/h0s5-r376
Joanna Skoczek, Klaudia Król

Fizjoterapia układu oddechowego po przebytej chorobie COVID-19


Choroba Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) rozprzestrzeniła się w całym świecie. Atakuje głównie układ oddechowy organizmu, ale powikłania ujawniają się w wielu narządach oraz tkankach. Struktury ochrony zdrowia zostały postawione w stan gotowości do walki z wirusem, którego nie zdążono dobrze poznać. Fizjoterapia post-covidowa skupia się głównie na rehabilitacji układu oddechowego oraz na przeciwdziałaniu skutkom zmian w układzie mięśniowo-szkieletowym. Wśród postępowania fizjoterapeutycznego znalazły się pozycje ułożeniowe, toaleta drzewa oskrzelowego, ćwiczenia czynne oraz fizykoterapia. Ważnym elementem fizjoterapii jest działanie w zespole wraz z lekarzami, pielęgniarkami oraz psychologami.

Słowa kluczowe: Covid-19, fizjoterapia post-covidowa, układ oddechowyPulmonary physiotherapy in post COVID-19


Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has spread worldwide. It mainly attacks the respiratory system of the body, but complications appear in many organs and tissues. Healthcare teams were put on standby to fight a virus that they did not get to know well. Post-covid physiotherapy focuses mainly on the rehabilitation of the respiratory system and counteracting the effects of changes in the musculoskeletal system. Physio­therapeutic procedures included posture positions, bronchial tree cleansing, active exercises and physical therapy. An important element of physiotherapy is working in a medical team with doctors, nurses and psychologists.

Key words: Coronavirus Disease 2019, post-covid physioteraphy, respiratory system

 Powrót