Wydanie 2021/2 (tom36) / Issue 2021/2 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/jk4s-4q39
Stelcer Bogusław

COVID-19 – pandemia strachu


Pandemia COVID-19 wymusza dyskusję na temat tego, ażeby zwrócić się ponownie do nauk płynących z historii medycyny, szczególnie zaś psychologicznych i społecznych skutków przebiegu chorób zakaźnych, np. grypy hiszpanki. W niniejszym tekście podjęto próbę omówienia różnic pomiędzy przeszłymi pandemiami, m.in. właśnie grypy hiszpanki, a metodami radzenia sobie ze współczesną globalną pandemią COVID-19. Ukazano zarys zmian spowodowanych pandemią negatywnie wpływających na szereg czynników gospodarczych, społecznych oraz jednostkowych. Wśród kosztów psychicznych ukazano strach jako nowy i trwały element codziennego życia destrukcyjnie oddziałujący na sferę psychiczną.

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, zmiany społeczne, strachCOVID-19 – a pandemic of fear


The COVID-19 pandemic forces a discussion on how to return to the lessons of medical history, especially the course of psychological and social effects of infectious diseases, in particular the Spanish flu. This text attempts to discuss the differences between past pandemics, in particular the Spanish flu, and the methods of dealing with the contemporary global COVID-19 pandemic. The outline of changes caused by the pandemic negatively affecting a number of economic, social and individual factors is presented. Among the psychological costs, fear is shown as a new and permanent element of everyday life, having a destructive influence on the mental sphere.

Keywords: COVID-19 pandemic, social change, fearPowrót