Zaproszenie

Redakcja czasopisma „Sztuka Leczenia” zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie
na łamach naszego periodyku artykułu nawiązującego do obecnej sytuacji trwającej na świecie epidemii
SARS-COV-2 w temacie „Sztuka leczenia w czasie pandemii.”

Przedłużający się stan pandemii korona wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19, wraz
z kolejnymi falami zachorowań, odsłania nie tylko konieczność sprostania tym trudnym wyzwaniom ze
strony systemów opieki zdrowotnej na świecie, ale ukazuje także niezwykłą różnorodność ludzkich
zachowań w obliczu tego kryzysu. Dlatego też pragniemy najbliższe wydania poświęcić tej tematyce,
stwarzając tym samym możliwość dzielenia się z Czytelnikami doświadczeniami w zmaganiu się
z pandemią w obszarze szeroko rozumianego zdrowia publicznego.
Pełne informacje o naszym czasopiśmie wraz z numerami archiwalnymi zamieszczone są na stronie:
https://www.sztukaleczenia.pl/pl/strona-glowna/

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Redaktor Naczelny Sztuki Leczenia

dr hab. n.med. Joanna Bonior, Prof. UJ

 


Powrót