Wydanie 2019/2 (tom 34) / Issue 2019/2 (vol. 34)


Bohdan W. Wasilewski

Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania liderów grup Balinta w Zamku Rycerskim Zakonu Joanitów, w ŁagowieReport of the International Meeting of Balint Group Leaders in the Knight’s Castle of the Order of the Joanites – Łagów, Poland
Powrót