Spis treści

Od redakcji

Ocena roli konsultacji profilaktycznej pod kątem możliwości prowadzenia profilaktyki depresji. Analiza uzyskanych wyników badań

Wpływ rehabilitacji na powrót do sprawności osób po wypadkach motocyklowych

Wybrane czynniki ryzyka i prewencja upadków osób starszych

Negatywne skutki pracy związanej z pomaganiem osobom po doświadczeniach traumatycznych – zjawisko wtórnej traumatyzacji

Wydarzenia zmiany życiowej z perspektywy zdrowia człowieka

Ryzyko psychosomatyczne z perspektywy traumy przywiązania i zaburzeń Ja cielesnego

Efekt wioski. Jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi

Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania liderów grup Balinta w Zamku Rycerskim Zakonu Joanitów, w Łagowie

V Balint w Zakroczymiu 25–27 października, 2019 r.

Wskazówki dla Autorów

Recenzenci czasopisma Sztuka Leczenia (2019)

Spis treści

Od redakcji

Wyniki odległe operacji przepuklin pachwinowych metodą TEP

Wybrane systemy ochrony zdrowia krajów Bliskiego Wschodu – komparatywny przegląd rozwiązań natury antropologicznej, organizacyjnej oraz technicznej

Czatboty jako wyzwanie etyczne dla współczesnej psychoterapii

Efekt nocebo a świadoma zgoda i informowanie pacjenta

Poród przedwczesny – etiopatogeneza i leczenie

Aktywność fizyczna kobiet w ciąży, w trakcie porodu oraz połogu

Rehabilitacja w ciąży… i boli mniej

Skutki neurologiczne i psychologiczne w zespole dziecka potrząsanego (Shaken Baby Syndrome)

Sprawozdanie z Sympozjum Ból i cierpienie 2019

Sprawozdanie z Warszawskiego Sympozjum Balintowskiego 2019 w Zakroczymiu

Znaczenie wsparcia rodzinnego w praktyce lekarskiej

Wskazówki dla Autorów

Spis treści

Wspomnienie o zmarłym prof. Jerzym Aleksandrowiczu

Od redakcji

Wpływ stanu odżywienia na sprawność funkcjonalną osób po 65 roku życia hospitalizowanych z przyczyn endokrynologicznych

Wpływ wysiłku fizycznego w wodzie na samopoczucie kobiety ciężarnej

Opieka duchowa w medycynie: Przebaczenie

Psychologiczne aspekty choroby Hashimoto

Model pracy psychologa w oddziale dziecięcym

Komunikacja intrapersonalna – droga do samorealizacji

Starość w ujęciu Marka Tulliusza Cycerona jako prefiguracja współczesnej gerontagogiki

Cykl konferencji Ból i cierpienie. Inspiracja i rozwój

Animaloterapia jako współczesne narzędzie poprawy zdrowia człowieka

Recenzenci czasopisma Sztuka Leczenia (2018)

Spis treści

Od redakcji

Współczesny model pracy psychologa z chorym somatycznie – z perspektywy psychologii zdrowia

Interwencja w kryzysie emocjonalnym na podłożu rodzinnym (przemoc psychologiczna) przejawiającym się czynnościowymi zaburzeniami kardiologicznymi. Przypadek pacjentki Krystyny P.

Znaczenie oceny sprawności poznawczej osób starszych w procesie kwalifikacji do leczenia kardiologicznego metodą TAVI

Psychologiczna pomoc pacjentom poddawanym transplantacji serca i operacji wszczepienia mechanicznego wspomagania krążenia

Pacjent kardiochirurgiczny – pomoc psychologiczna w okresie okołooperacyjnym

Psychospołeczne i emocjonalne funkcjonowanie pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym

XVII Spektrum. Almanach. 50 lat Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

Aforyzmy krotochwilne

Pochwała wiedzy negatywnej. Szkice na obie ręce

„Między zdrowiem i chorobą – 44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w hematologii” (WJASC2018). Sprawozdanie z Kongresu Naukowego Juliana Aleksandrowicza

Sprawozdanie z XII edycji Intensywnego Balintowskiego Treningu Grupowego, Kraków, 20–22.04.2018

Wskazówki dla Autorów

Spis treści

Od redakcji

Empatia i jej zmiany u studentek w toku kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

Wiedza pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa na temat zaburzeń świadomości oraz czynników ryzyka

Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek onkologicznych

Znaczenie zastosowania porozumienia bez przemocy oraz coachingu w komunikacji z pacjentem

Perspektywa temporalna jako czynnik ochrony zdrowia i ryzyka zaburzeń

Profilaktyka uniwersalna patologicznych form używania Internetu u dzieci i młodzieżyProfilaktyka uniwersalna patologicznych form używania Internetu u dzieci i młodzieży

Perspektywa intersekcjonalna w praktyce pielęgniarskiej – zarys problematyki

Monumenta Medica Cracoviensia

Farmakologia

Motywacja. Metoda sześciu kroków. Od oporu do zaangażowania. Jak odnaleźć ukrytą motywację?

Nowy Zarząd Towarzystw a Edukacji Psychosomatycznej (TEP). Sprawozdanie z Zebrania Zarządu TEP oraz Walnego Zebrania TEP

Jerzy Korzewski rozmawia z profesorem Janem Łazowskim

Recenzenci czasopisma sztuka leczenia (2017)

Wskazówki dla Autorów