Sztuka Leczenia


Wydanie: 2014 / 1-2, (tom: XXVIII)


Spis treści

Spis treści
Marta Adamska, Joanna Miniszewska

Wyznaczniki akceptacji choroby u pacjentów z łuszczycą leczonych szpitalnie i ambulatoryjnie

Wyznaczniki akceptacji choroby u pacjentów z łuszczycą leczonych szpitalnie i ambulatoryjnie
Paulina Albińska

Koncepcja siebie a poczucie alienacji dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną alergozą (analiza porównawcza)

Koncepcja siebie a poczucie alienacji dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną alergozą (analiza porównawcza)
Monika Balasa

Empatia i doświadczenia życiowe a zmęczenie przewlekłe

Empatia i doświadczenia życiowe a zmęczenie przewlekłe
Małgorzata A. Basińska

Częstotliwość występowania syndromów psychosomatycznych DCPR na przykładzie pacjentów chorych przewlekle

Częstotliwość występowania syndromów psychosomatycznych DCPR na przykładzie pacjentów chorych przewlekle
Bernarda Bereza, Kinga Słowik

Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u osób uzależnionych od nikotyny

Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u osób uzależnionych od nikotyny
Mariola Bidzan

Uwarunkowania niepłodności u kobiet z perspektywy biosychospołecznej - mikrogeneza cierpienia

Uwarunkowania niepłodności u kobiet z perspektywy biosychospołecznej - mikrogeneza cierpienia
Bogusław Leszek Block, Katarzyna Majkowska

Jakość życia w chorobie nowotworowej i remisji

Jakość życia w chorobie nowotworowej i remisji
Rafał Chrzanowski

Temperament i radzenie sobie jako korelaty poczucia własnej wartości. Badania studentów

Temperament i radzenie sobie jako korelaty poczucia własnej wartości. Badania studentów
Krzysztof Mariusz Ciepliński

Psychosomatyka i praca z ciałem w ujęciu psychodramy

Psychosomatyka i praca z ciałem w ujęciu psychodramy
Aleksandra Dembińska

Percepcja wsparcia społecznego kobiet doświadczonych niepłodnością

Percepcja wsparcia społecznego kobiet doświadczonych niepłodnością
Anna Gamrowska, Stanisława Steuden

Psychospołeczne czynniki wpływające na realizację zaleceń medycznych u pacjentów po transplantacji nerki

Psychospołeczne czynniki wpływające na realizację zaleceń medycznych u pacjentów po transplantacji nerki
Anna Gamrowska, Agnieszka Wołoszyn, Stanisława Steuden

Samoocena a radzenie sobie z trądzikiem pospolitym u osób dorosłych

Samoocena a radzenie sobie z trądzikiem pospolitym u osób dorosłych
Joanna Grądziel

Rodzaje sytuacji stresowych a wybór strategii radzenia sobie u dzieci

Rodzaje sytuacji stresowych a wybór strategii radzenia sobie u dzieci
Andrzej Gryglewicz

Możliwości wykorzystania terapii EMDR w zarządzaniu bólem

Możliwości wykorzystania terapii EMDR w zarządzaniu bólem
Izabela Grzankowska

Nasilenie cech osobowości typu D u matki a sposoby radzenia sobie ze stresem młodzieży z bólami brzucha

Nasilenie cech osobowości typu D u matki a sposoby radzenia sobie ze stresem młodzieży z bólami brzucha
Maria Jakubik

Poczucie własnej wartości a uspołecznienie i radzenie sobie ze stresem u dzieci w okresie szkolnym

Poczucie własnej wartości a uspołecznienie i radzenie sobie ze stresem u dzieci w okresie szkolnym
Elżbieta Januszewska

Adaptacyjne vs nieadaptacyjne strategie regulacji emocji złości, lęku i smutku a intensywność odczuwanych dolegliwości somatycznych przez młodzież

Adaptacyjne vs nieadaptacyjne strategie regulacji emocji złości, lęku i smutku a intensywność odczuwanych dolegliwości somatycznych przez młodzież
Izabella Januszewska, Stanisława Steuden

Kompetencje emocjonalne oraz ukierunkowanie regulacji emocji negatywnych osób z chorobą nadciśnieniową

Kompetencje emocjonalne oraz ukierunkowanie regulacji emocji negatywnych osób z chorobą nadciśnieniową
Andrzej Januszewski

Struktura zaburzeń narcystycznych a odczuwane dolegliwości somatyczne w grupie młodzieży

Struktura zaburzeń narcystycznych a odczuwane dolegliwości somatyczne w grupie młodzieży
Magdalena Jaromi

Przewlekłe zmęczenie a negatywne emocje i osobowość w ujęciu Wielkiej Piątki

Przewlekłe zmęczenie a negatywne emocje i osobowość w ujęciu Wielkiej Piątki
Zygfryd Juczyński

Medycyna psychosomatyczna – przegląd współczesnych badań

Medycyna psychosomatyczna – przegląd współczesnych badań
Helena Kistelska

Noetyczny wymiar osobowości i poczucie sensu życia a zmęczenie przewlekłe u młodych dorosłych

Noetyczny wymiar osobowości i poczucie sensu życia a zmęczenie przewlekłe u młodych dorosłych
Karolina Koczywąs

Zmęczenie przewlekłe a hierarchia wartości i aprobata społeczna wśród młodych dorosłych

Zmęczenie przewlekłe a hierarchia wartości i aprobata społeczna wśród młodych dorosłych
Magdalena Kolańska, Agata Poręba

Nadzieja na powrót do zdrowia a stres onkologiczny u pacjentów onkologicznych w procesie leczenia - wyniki badania pilotażowego

Nadzieja na powrót do zdrowia a stres onkologiczny u pacjentów onkologicznych w procesie leczenia - wyniki badania pilotażowego
Ewelina Korfanty, Izabela Fraj, Aleksandra Iwanicka, Zuzanna Janowska, Katarzyna Karpińska, Ewelina Kupiec, Ewelina Pastuszak, Aleksandra Porębiak, Maria Purowska, Agnieszka Rakowska, Ewelina Wisko

Czego pragną kobiety? – analiza wpływu prezentowanego obrazu kobiet na określone aspekty jej psychicznego funkcjonowania

Czego pragną kobiety? – analiza wpływu prezentowanego obrazu kobiet na określone aspekty jej psychicznego funkcjonowania
Patrycja Kozera-Mikuła

Psychosomatyka etiologii i przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci

Psychosomatyka etiologii i przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci
Emilia Kręciejewska, Joanna Miniszewska

Indywidualne wyznaczniki zachowań zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Indywidualne wyznaczniki zachowań zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
Agnieszka Kulik

Rola narracji w relacji pacjent - lekarz w zespołach objawów medycznie niewyjaśnianych

Rola narracji w relacji pacjent - lekarz w zespołach objawów medycznie niewyjaśnianych
Krzysztof Leśniewski

Antropologiczne podstawy psychoduchowej terapii zaburzeń

Antropologiczne podstawy psychoduchowej terapii zaburzeń
Joanna Majkut

Percepcja postaw rodzicielskich, relacje rówieśnicze i kryzys adolescencji a poczucie własnej wartości u młodzieży

Percepcja postaw rodzicielskich, relacje rówieśnicze i kryzys adolescencji a poczucie własnej wartości u młodzieży
Elżbieta Masiak

Muzykoterapia improwizacyjna w pracy z pacjentami z zespołem stresu pourazowego – strategie i rezultaty

Muzykoterapia improwizacyjna w pracy z pacjentami z zespołem stresu pourazowego – strategie i rezultaty
Andrzej Mirski

Psychomarkery w chorobach somatycznych i psychosomatycznych

Psychomarkery w chorobach somatycznych i psychosomatycznych
Andrzej Mirski

Neurofizjologiczne biomarkery ADHD

Neurofizjologiczne biomarkery ADHD
Nina Ogińska-Bulik

Rola zasobów osobistych i społecznych w rozwoju po traumie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi

Rola zasobów osobistych i społecznych w rozwoju po traumie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi
Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk

Potraumatyczny wzrost u dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców

Potraumatyczny wzrost u dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców
Maria Oleś

Subiektywna jakość życia, samoocena i postrzegane wsparcie społeczne u nastolatków chorych przewlekle

Subiektywna jakość życia, samoocena i postrzegane wsparcie społeczne u nastolatków chorych przewlekle
Jacek Olszewski

Osobowościowe korelaty form zdrowia emocjonalnego kobiet po mastektomii na tle grupy porównawczej

Osobowościowe korelaty form zdrowia emocjonalnego kobiet po mastektomii na tle grupy porównawczej
Aneta Pasternak, Katarzyna Schier

Komputerowa Metoda do Badania Obrazu Ciała (KMBOC) pacjentów onkologicznych – konstrukcja autorskiego narzędzia

Komputerowa Metoda do Badania Obrazu Ciała (KMBOC) pacjentów onkologicznych – konstrukcja autorskiego narzędzia
Oleksandr Poliszczuk, Oksana Penderecka

Cechy osobowości i aktualny stan psychoemocjonalny pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Cechy osobowości i aktualny stan psychoemocjonalny pacjentów z zawałem mięśnia sercowego
Elżbieta Rydz, Agnieszka Krzysztofiak, Maciej Barczentewicz, Anna Wojtyła, Monika Szczepanik

Psychologiczne uwarunkowania niepłodności: poziom stresu i jakość więzi małżeńskiej

Psychologiczne uwarunkowania niepłodności: poziom stresu i jakość więzi małżeńskiej
Izabela Sebastyańska-Targowska

Zaburzenia psychosomatyczne u kobiet jako konsekwencja leczenia niepłodności

Zaburzenia psychosomatyczne u kobiet jako konsekwencja leczenia niepłodności
Magdalena Sitkowska

Strategie radzenia sobie ze stresem a relacje interpersonalne wśród studentów

Strategie radzenia sobie ze stresem a relacje interpersonalne wśród studentów
Małgorzata Sobol-Kwapińska

Perspektywa czasowa i odczuwanie bólu. Przegląd badań

Perspektywa czasowa i odczuwanie bólu. Przegląd badań
Michalina Sołtys

Prężność a subiektywna ocena stanu zdrowia. Mediująca i moderująca rola wybranych zmiennych psychospołecznych

Prężność a subiektywna ocena stanu zdrowia. Mediująca i moderująca rola wybranych zmiennych psychospołecznych
Marta Sowa

Relacje z matką a poczucie własnej wartości i postawy wobec kobiet u dziewcząt w okresie adolescencji

Relacje z matką a poczucie własnej wartości i postawy wobec kobiet u dziewcząt w okresie adolescencji
Bogusław Stelcer

Psychologiczna analiza zjawiska żalu po stracie i żałoby

Psychologiczna analiza zjawiska żalu po stracie i żałoby
Paulina Szach, Ewelina Dżaman, Maria Czarnecka, Ana Kapała, Tomasz Kopacz, Krzysztof Matuszewski, Marta Naja, Beata Szczygielska, Iga Ukalska, Małgorzata Drużyńska, Aleksandra Baran, Nina Sobiesiak, Marta Wiśniewska, Beata Dudkiewicz, Ewelina Szpakowska

Koktajl psychosomatyczny – przegląd zagadnień współczesnej psychosomatyki

Koktajl psychosomatyczny – przegląd zagadnień współczesnej psychosomatyki
Leszek Szewczyk

Problemy psychospołeczne dzieci z zaburzeniami endokrynnymi

Problemy psychospołeczne dzieci z zaburzeniami endokrynnymi
Katarzyna Szymona-Pałkowska, Stanisława Steuden, Monika Guzewicz, Janusz Kraczkowski

Postawa wobec własnej choroby a jakość życia kobiet z zespołem nietrzymania moczu (NM)

Postawa wobec własnej choroby a jakość życia kobiet z zespołem nietrzymania moczu (NM)
Elżbieta Talik

Wybrane zasoby osobiste i społeczne a poczucie jakości życia u młodzieży

Wybrane zasoby osobiste i społeczne a poczucie jakości życia u młodzieży
Ewelina Walusiuk

Nadzieja, optymizm i satysfakcja z życia a zmęczenie przewlekłe u młodych dorosłych

Nadzieja, optymizm i satysfakcja z życia a zmęczenie przewlekłe u młodych dorosłych
Bohdan Wasilewski

Wyzwania cywilizacyjne a rozwój psychosomatyki w Polsce i na świecie

Wyzwania cywilizacyjne a rozwój psychosomatyki w Polsce i na świecie
Magdalena Wiśniowiecka

Struktura osobowości pacjentek z anorexia nervosa

Struktura osobowości pacjentek z anorexia nervosa
Agata Wolanin

Strategie radzenia sobie ze stresem w chorobie nowotworowej stosowane przez pacjentów o różnym nasileniu skłonności do odczuwania wdzięczności

Strategie radzenia sobie ze stresem w chorobie nowotworowej stosowane przez pacjentów o różnym nasileniu skłonności do odczuwania wdzięczności
Agnieszka Woźniewicz

Dyspozycyjny optymizm a występowanie syndromów psychosomatycznych w grupie chorych na astmę

Dyspozycyjny optymizm a występowanie syndromów psychosomatycznych w grupie chorych na astmę
Joanna Wysokińska

Zmęczenie przewlekłe a percepcja stresu i satysfakcja z życia u młodych dorosłych

Zmęczenie przewlekłe a percepcja stresu i satysfakcja z życia u młodych dorosłych
Marlena Zacharska

Altruizm a aprobata społeczna i poczucie własnej wartości u nastolatków

Altruizm a aprobata społeczna i poczucie własnej wartości u nastolatków
Sztuka Leczenia

Wskazówki dla Autorów

Wskazowki